تماس با ما

تلفن: 76507674-021

فکس: 76509323-021

ایمیل: public@riau.ac.ir